100000 تومان اعتبار لندیکا 36000 تومان اعتبار لندیکا
کد تخفیفخرید کالا 8000 تومان اعتبار لندیکا
4000 تومان اعتبار لندیکا 2000 تومان اعتبار لندیکا
1شانس مجدد 2شانس مجدد
80 امتیاز گیفت لند 40 امتیاز گیفت لند
20 امتیاز گیفت لند 4شانس مجدد
پوچ کد تخفیف خرید همان کالا
کد تخفیف خرید همان کالا(با ارزشی بیشتر نسبت به حالت قبل) بعلاوه شانس مجدد گردونه
100000 تومان اعتبار لندیکا
تومان اعتبار لندیکا
12000 تومان اعتبار لندیکا
8000 تومان اعتبار لندیکا
4000 تومان اعتبار لندیکا
2000 تومان اعتبار لندیکا
80 امتیاز گیفت لند
40 امتیاز گیفت لند
20 امتیاز گیفت لند
1شانس مجدد
2شانس مجدد
4شانس مجدد
کد تخفیف خرید همان کالا
کد تخفیف خرید همان کالا(با ارزشی بیشتر نسبت به حالت قبل) بعلاوه شانس مجدد گردونه

گردونه شانس لندیکا

کار با گردونه شانس خیلی راحته، فقط کافیه هر روز یه سر بهش بزنین و با چرخوندنش شانس خودتونو امتحان کنین.

اگه حداقل دو تا از خونه های گردونه مثل هم اومد شما برنده شدین و. میتونید جایزه تون رو ببینید، اما اگر اونقدر خوش شانس بودین که سه خونه گردونه مثل هم بود یه جایزه خفن تر میگیرین

مشاهده لیست جـوایز

ورود به حساب کاربری

امتیازات گیفت لند محدودیت زمانی ندارند.
کدهای تخفیف فقط 24 ساعت اعتبار خواهند داشت.